Projekt VODAFONE

Jednou z našich realizácií je stánok Vodafone, ktorým sa spoločnosť prezentovala na výstave AGROTECH 2016 v Brne na BVV. Hlavná požiadavka klienta bola variabilná a ekonomicky výhodná modulárna stena s opakovaným použitím v najbližších rokoch.

 

Jednoznačným favoritom pre realizáciu sa stala EXPO Prestige vďaka svojej jednoduchej konštrukcii a flexibilite. V Brne tak vyrástla mutifunkčná expozícia s vlastným zázemím na poche 40m2, použiteľná aj pre ostatné menšie výstavy. Klient takto získal sústavu vysokokvalitných modulárnych stien s jedinečnou panoramatickou grafikou. Zároveň mu to umožňuje  rozdeliť expozíciu na menšie celky či vynechanie niektorých celkov a magnetických panelov, ale dodatočne je možné k už existujúcej sústave pridať rôzne nadstavby a premostenia. Týmto spôsobom klient platí na výstave len za prenajatú plochu a sám opakovane používa vlastný prezentačný systém, ktorému ľubovolne mení počet a veľkosť stien, tvar a dispozíciu.

 

Variabilným prvkom je, samozrejme, aj samotná potlač na magnetických pásoch, ktorú si klient podľa potrieb môže aktualizovať – avšak za samotnú nosnú kostru už znova neplatí, jednoduchá výmena pásov je nanajvýš postačujúca, čím sa znižujú jeho náklady na prezentáciu. Zákazníkove požiadavky sme vďaka jedinečným vlastnostiam EXPO Prestige splnili do posledného detailu.

layouts_1-page-002 layouts_1-page-001 layouts_1-page-003

 

img_2484-1 img_2478-1 img_2476-1